Kancelaria Adwokacka Wrocław

Cudzoziemiec

Strona główna » Sprawy » Cudzoziemiec

Do you speak English? Чи говорите ви українською? Parli italiano? Prawa cudzoziemca to nie tylko karty pobytu i pozwolenia na pracę.

Każde prawo, a w szczególności obowiązujące w innym państwie niż ojczyzna, może nastręczać wielu trudności każdego dnia. Przebywanie poza ojczyzną nie powinno oznaczać jednak, że ktokolwiek może naruszać Twoje prawa, jako cudzoziemca. Ty natomiast, dzięki pomocy adwokata, możesz zadbać o poszanowanie Twoich praw, czy to gdy występujesz w sprawie jako pracownik, kupujący albo sprzedający, poszkodowany (np. w wypadku drogowym lub przy pracy) czy jako prowadzący działalność gospodarczą (tzw. firmę).

 W ramach wykonywanego zawodu adwokata, świadczę pomoc prawną m. in. w zakresie:

 1. reprezentacji cudzoziemca w sądach i przed organami administracji państwowej;
 2. reprezentacji cudzoziemca przy postępowaniu legalizacji pobytu na terenie RP, w przedmiocie:
  • zezwolenia na pobyt czasowy;
  • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta);
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP;
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej;
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach;
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu w celu prowadzenia badań naukowych;
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu dla członków rodzin cudzoziemców;
  • zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodzin obywatela RP;
  • pobyt na terytorium RP cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi;
  • zezwolenia na pobyt w RP w przypadkach wskazania innych okoliczności;
  • zezwolenia na pobyt stały;
 3. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 4. reprezentacji  przy zakupie nieruchomości;
 5. pomocy przy rejestracji pojazdów;
 6. pomocy przy uzyskaniu lub wymianie praw jazdy;
 7. doradztwie w zakresie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 8. pomocy przy uzyskiwaniu innych niezbędnych zezwoleń oraz na bieżącej obsłudze prawnej kończąc.

Pomoc prawna cudzoziemcom świadczona jest w językach:

 • angielskim,
 • ukraińskim,
 • włoskim.

Umówienie spotkania w Kancelarii we Wrocławiu albo w Leśnej

Spotkanie w Kancelarii adwokackiej we Wrocławiu albo w Leśnej możesz umówić telefonicznie lub mailowo, zaś wszelkie ważne informacje możesz przekazać tylko w bezpośredniej rozmowie – najlepiej w siedzibie Kancelarii. Jeśli wymaga tego sytuacja, może to być wyjątkowo inne miejsce, np. areszt śledczy.

Zasady ostrożności

Pamiętaj, że niektóre sprawy z adwokatem mogą i powinny być omawiane nie przez telefon czy mail, a tylko w osobistej rozmowie z obrońcą, a co za tym idzie co do zasady – w żadnej formie nie powinny być utrwalane! Ostatecznością może być kartka i długopis. Choć jeśli to możliwe – polegajmy na własnej pamięci.

Aby rozmowa przyniosła jak najwięcej korzyści, możesz:

 1. przygotować dokumenty związane ze sprawą;
 2. sporządzić listę świadków, w miarę możliwości z podaniem ich danych;
 3. sporządzić listę osób biorących udział w sprawie;
 4. przygotować pytania, które przychodzą Ci na myśl.

Tajemnica adwokacka

Pamiętaj, że adwokat zachowuje w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Rozmowa z adwokatem objęta jest tajemnicą, która jest gwarancją praw – Twoich praw!

Koszty

Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej, adwokat wyłącznie na życzenie Klienta może informować na temat stawek wynagrodzeń i metod ich obliczania. Toteż, aby zaoszczędzić Twój czas, proszę o nawiązanie kontaktu w dogodny sposób – mailowo bądź telefonicznie.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

13 sierpnia 2015

Kontakt

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5 + 6 =

Kancelaria Adwokacka Wrocław

ul czysta 7/3,  50-013

+48-71-75-75-567

Kancelaria Adwokacka Leśna

ul Lubańska 3,  59-820

+48-75-75-10-069 kancelaria@adwokatilnicki.pl