Kancelaria Adwokacka Wrocław

Spory z ubezpieczycielami

Strona główna » Sprawy » Spory z ubezpieczycielami

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie

Gdy powstaje szkoda, powinna zostać ona naprawiona bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, tj. odszkodowanie.

Jeżeli w wyniku wypadku drogowego lub innego zdarzenia, np.:

 1. Ty lub osoba Tobie bliska doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia;
 2. uszkodzeniu lub zniszczeniu uległo Twoje mienie (np. uszkodzony samochód);
 3. poniosłeś szkodę z uwagi działanie lub zaniechanie osób trzecich;

zaś zobowiązany do zapłaty np. Skarb Państwa, pracodawca lub ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania lub zadośćuczynienia, albo jeśli uważasz, że wypłacono odszkodowanie i zadośćuczynienie w zaniżonej wysokości – Masz prawo domagać się pełnego naprawienia szkody i zadośćuczynienia za twoje cierpienia fizyczne jak i psychiczne w postępowaniu przedsądowym jak też na etapie postępowania sądowego.

Umówienie spotkania w Kancelarii we Wrocławiu albo w Leśnej

Spotkanie w Kancelarii adwokackiej we Wrocławiu albo w Leśnej możesz umówić telefonicznie lub mailowo, zaś wszelkie ważne informacje możesz przekazać tylko w bezpośredniej rozmowie – najlepiej w siedzibie Kancelarii. Jeśli wymaga tego sytuacja, może to być wyjątkowo inne miejsce, np. areszt śledczy.

Zasady ostrożności

Pamiętaj, że niektóre sprawy z adwokatem mogą i powinny być omawiane nie przez telefon czy mail, a tylko w osobistej rozmowie z obrońcą, a co za tym idzie co do zasady – w żadnej formie nie powinny być utrwalane! Ostatecznością może być kartka i długopis. Choć jeśli to możliwe – polegajmy na własnej pamięci.

Aby rozmowa przyniosła jak najwięcej korzyści, możesz:

 1. przygotować dokumenty związane ze sprawą (np. zwolnienia lekarskie, dokumentacja medyczna, rachunki za leki lub świadczenia opieki zdrowotnej, etc.);
 2. sporządzić listę świadków, w miarę możliwości z podaniem ich danych;
 3. sporządzić listę osób biorących udział w sprawie lub zdarzeniu;
 4. przygotować pytania, które przychodzą Ci na myśl.

Tajemnica adwokacka

Pamiętaj, że adwokat zachowuje w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Rozmowa z adwokatem objęta jest tajemnicą, która jest gwarancją praw – Twoich praw!

Koszty

Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej, adwokat wyłącznie na życzenie Klienta może informować na temat stawek wynagrodzeń i metod ich obliczania. Toteż, aby zaoszczędzić Twój czas, proszę o nawiązanie kontaktu w dogodny sposób – mailowo bądź telefonicznie.

Poniżej, prezentuję przykładowe sprawy odszkodowawcze, jakimi zajmuję się w ramach prowadzonej Kancelarii.

Dochodzenie świadczenia tytułem:

 • odszkodowania lub zadośćuczynienie za szkody na osobie (szkody komunikacyjne) z ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia NNW;
 • zwrotu poniesionych kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, przygotowania do wykonywania nowego zawodu;
 • renty uzupełniającej (wyrównawczej), jeżeli poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej lub jej celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
 • rety uzupełniającej (wyrównawczej), jeżeli poszkodowanemu zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość;
 • renty na zwiększone potrzeby, która stanowi szkodę przyszłą, a polega na stale powtarzających się wydatkach na prowadzenie stałego leczenia;
 • zwrotu utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności gospodarczej);
 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej lub utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu czy też kosztów wypożyczenia pojazdu zastępczego;
 • odszkodowania lub zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny w komunikacji;
 • odszkodowania za błędy medyczne;
 • odszkodowania z ubezpieczenia na życie;
 • odszkodowania za wypadek przy pracy;
 • odszkodowania lub zwrot wywłaszczonej nieruchomości;
 • wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu;
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu (np. tymczasowe aresztowanie).

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 sierpnia 2015

Kontakt

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3 + 5 =

Kancelaria Adwokacka Wrocław

ul czysta 7/3,  50-013

+48-71-75-75-567

Kancelaria Adwokacka Leśna

ul Lubańska 3,  59-820

+48-75-75-10-069 kancelaria@adwokatilnicki.pl