Kancelaria Adwokacka Wrocław

Sprawy karne

Strona główna » Sprawy » Sprawy karne

Sprawy karne – potrzebna pomoc adwokata?

Sprawy karne i ich samodzielne prowadzenie, czy to oskarżając (jako pokrzywdzony), czy też broniąc się (jako podejrzany albo oskarżony), wymagają nie tylko znajomości faktów, ale też obowiązujących (i często zmieniających się) przepisów prawa.

Zatem, niezależnie od tego, czy jesteś pokrzywdzony, czy też sprawa karna dopiero będzie się toczyć albo toczy się przeciwko Tobie albo osobie Tobie bliskiej (dla której możesz ustanowić obrońcę, jeżeli oskarżony pozbawiony jest wolności), jeśli uznasz, że potrzebujesz pomocy obrońcy w sprawie karnej i kontaktu z nim, postaraj się przygotować do rozmowy, aby przyniosła jak najwięcej korzyści dla Ciebie.

Umówienie spotkania w Kancelarii we Wrocławiu albo w Leśnej

Spotkanie w Kancelarii adwokackiej we Wrocławiu albo w Leśnej możesz umówić telefonicznie lub mailowo, zaś wszelkie ważne informacje możesz przekazać tylko w bezpośredniej rozmowie – najlepiej w siedzibie Kancelarii. Jeśli wymaga tego sytuacja, może to być wyjątkowo inne miejsce, np. areszt śledczy.

Zasady ostrożności

Pamiętaj, że niektóre sprawy z adwokatem mogą i powinny być omawiane nie przez telefon czy mail, a tylko w osobistej rozmowie z obrońcą, a co za tym idzie co do zasady – w żadnej formie nie powinny być utrwalane! Ostatecznością może być kartka i długopis. Choć jeśli to możliwe – polegajmy na własnej pamięci.

Aby rozmowa przyniosła jak najwięcej korzyści, możesz:

 1. przygotować dokumenty związane ze sprawą;
 2. sporządzić listę świadków, w miarę możliwości z podaniem ich danych;
 3. sporządzić listę osób biorących udział w sprawie;
 4. przygotować pytania, które przychodzą Ci na myśl.

Tajemnica adwokacka

Pamiętaj, że adwokat zachowuje w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Rozmowa z adwokatem objęta jest tajemnicą, która jest gwarancją praw – Twoich praw!

Koszty

Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej, adwokat wyłącznie na życzenie Klienta może informować na temat stawek wynagrodzeń i metod ich obliczania. Toteż, aby zaoszczędzić Twój czas, proszę o nawiązanie kontaktu w dogodny sposób – mailowo bądź telefonicznie.

Poniżej, prezentuję przykładowe sprawy karne, jakimi zajmuję się w ramach prowadzonej Kancelarii adwokackiej.

Do przestępstw często spotykanych w praktyce zaliczają się:

 1. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,
 2. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
 3. wypadek na drodze publicznej,
 4. groźby karalne,
 5. oszustwo,
 6. stalking.

Przestępstwa przeciwko mieniu

Do przestępstw przeciwko mieniu zalicza się:

 1. kradzież lub zniszczenie mienia,
 2. włamania do mieszkań,
 3. kradzież pojazdów silnikowych:
  • kradzież samochodów,
  • motocykli,
  • autobusów i ciężarówek,
  • pojazdów stosowanych w budownictwie i rolnictwie.

Przestępstwa z użyciem przemocy

Przestępstwa z użyciem przemocy obejmują przemoc wobec:

 1. osób (jak napaść fizyczna),
 2. rozbój (kradzież z użyciem siły lub pod groźbą użycia siły),
 3. przestępstwa seksualne (w tym gwałt i napaść na tle seksualnym),
 4. napaść fizyczna, bójka i pobicie, spowodowanie trwałego uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała).

Rozboje

Rozbój to szczególny rodzaj przestępstwa z użyciem przemocy, definiowany jako kradzież z użyciem siły lub pod groźbą użycia siły. Do tej kategorii zalicza się m.in.:

 1. rozbój uliczny (np. kradzież torebki),
 2. kradzież z użyciem przemocy.

Przestępstwa związane z narkotykami

Do kategorii tej należą:

 1. nielegalne posiadanie narkotyków lub ich uprawa,
 2. produkcja narkotyków,
 3. dostawa narkotyków,
 4. transport narkotyków,
 5. import i eksport narkotyków,
 6. finansowanie operacji związanych z narkotykami.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Do kategorii tej należą:

 1. zabójstwo, dzieciobójstwo, zabójstwo eutanatyczne, namowa lub pomoc do samobójstwa drugiej osoby,
 2. aborcja – przerwanie ciąży z naruszeniem przepisów ustawy, przerwanie lub doprowadzenie kobiety ciężarnej do przerwania ciąży,
 3. nieumyślne spowodowanie śmierci,
 4. spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanie średniego albo lekkiego uszczerbku na zdrowiu,
 5. udział w bójce lub pobiciu, udział w bójce lub pobiciu z użyciem broni, noża lub innych niebezpiecznych narzędzi,
 6. narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia człowieka,
 7. narażenie na zarażenie wirusem HIV lub chorobę zakaźną,
 8. nieudzielanie pomocy.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

Do kategorii tej należą:

 1. spowodowanie zdarzenia zagrażającemu życiu, zdrowiu lub mieniu,
 2. spowodowanie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,
 3. sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia zdrowia lub mienia.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Do kategorii tej należą:

 1. sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy,
 2. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia.

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 sierpnia 2015

Kontakt

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

11 + 4 =

Kancelaria Adwokacka Wrocław

ul czysta 7/3,  50-013

+48-71-75-75-567

Kancelaria Adwokacka Leśna

ul Lubańska 3,  59-820

+48-75-75-10-069 kancelaria@adwokatilnicki.pl