Kancelaria Adwokacka Wrocław

Sprawy sądowe

Strona główna » Sprawy » Sprawy sądowe

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie sądowej lub w postępowaniu przygotowawczym?

Doręczone wezwanie pochodzące z sądu na termin rozprawy bądź wezwanie z Prokuratury / Policji często powoduje zaskoczenie, szczególnie, gdy wezwanie sądowe połączone jest z doręczeniem odpisu pozwu bądź aktu oskarżenia. Jawi się zatem w nieodległej przyszłości rozprawa (dodać należy, że zwykle długo trwająca i podzielona na kolejno wyznaczane terminy posiedzeń) jako element procesu sądowego, bądź czynności dokonywane w postępowaniu przygotowawczym, podczas których m. in.:

 • przesłuchiwani będą świadkowie, biegli sądowi lub strony postępowania;
 • sąd bądź prokurator na Państwa wniosek może dopuścić i przeprowadzić dowody istotne z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy;
 • będą wydawane zarządzenia lub postanowienia od których może służyć Państwu zażalenie;
 • może być wydany wyrok, od którego może służyć apelacja albo nadzwyczajne środki zaskarżenia, jak np. kasacja, skarga kasacyjna, skarga nadzwyczajna – kierowane do Sądu Najwyższego.

Jeżeli sprawa już się toczy, znakiem tego strona przeciwna jest już przygotowana i rozpoczęła swoje działania – teraz czas najwyższy na Państwa przygotowanie się. Dobrze wiemy, że rozprawa na forum sądowym to często duże emocje dla stron postępowania (związane z historią, którą trzeba będzie przedstawić tj. emocjonalnie przeżyć ją co najmniej jeszcze raz) i konieczność skonfrontowania się ze stroną przeciwną, która może być reprezentowana przez profesjonalistę – np. prokuratora czy adwokata, radcę prawnego reprezentującego stronę przeciwną. Wielokrotnie spotykamy się z pytaniami dot. potrzeby skorzystania z pomocy adwokata. Zwykle jako takiego obowiązku nie ma i korzystanie z pomocy adwokata zależne jest jedynie od Państwa chęci. Decyzję o tym, czy warto skorzystać z pomocy adwokata można poprzedzić rozważaniami:

 • jak istotne znaczenie ma wynik sprawy dla Państwa interesów,
 • jak skomplikowana jest historia przedstawiona w sprawie i stan prawny,
 • jak wielu czynności procesowych wypadałoby dokonać w sprawie,
 • jakie jest Państwa nastawienie do sądu, sprawy i jej uczestników,
 • czy wiecie Państwo co w sprawie należy zrobić?

O tych okolicznościach można porozmawiać z adwokatem już choćby podczas porady prawnej, która jako najbardziej elementarna forma pomocy prawnej, powinna dać Państwu możliwość dostrzeżenia szerszego kontekstu sprawy i podjęcia decyzji, co do zlecenia prowadzenia sprawy/ zlecenia obrony adwokatowi z wyboru.Toczeniem sporów sądowych i obroną interesów strony postępowania na co dzień zajmuje się nasza Kancelaria adwokacka z Wrocławia. Z zawodowego doświadczenia wiemy, że znaczna część spraw sądowych wymaga fachowej pomocy prawnej i nie muszą Państwo latami zmagać się z nimi sami.

Jak przekazywać informacje adwokatowi w sprawie sądowej?

Jeżeli proces sądowy już ruszył bądź wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze, spotkanie w Kancelarii adwokackiej we Wrocławiu albo w Leśnej (pow. Lubański) możecie Państwo umówić telefonicznie lub mailowo, zaś wszelkie ważne informacje można, bądź należy przekazywać tylko w bezpośredniej rozmowie – najlepiej w siedzibie Kancelarii. Jeśli wymaga tego sytuacja, może to być wyjątkowo inne miejsce, np. areszt śledczy (dla osoby pozbawionej wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba – krąg osób uprawnionych do ustanowienia obrońcy jest nieograniczony). W pilnych sprawach dotyczących spraw sądowych świadczymy pomoc prawną również poza standardowymi godzinami pracy Kancelarii. W tego rodzaju sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania w Kancelarii we Wrocławiu albo Leśnej (pow. Lubań Śląski).

Jak przygotować się do rozmowy z adwokatem gdy trwa postępowanie przygotowawcze albo postępowanie sądowe?

Aby rozmowa w Kancelarii adwokackiej we Wrocławiu albo w Leśnej (pow. Lubań Śląski) związana z trwającą sprawą przyniosła Państwu jak najwięcej korzyści, prosimy o:

 • przygotowanie posiadanych dokumentów związanych ze sprawą i informacji o dokumentach, które dopiero należałoby uzyskać, które w sprawie mogą być przydatne, ale nie są w Państwa posiadaniu np.:o pism doręczonych z sądu lub innych doręczonych Państwu pism w sprawie,o posiadanych umów, oświadczeń, orzeczeń lekarskich, zdjęć, nagrań lub innych materiałów,
 • sporządzenie listy osób mogących brać udział w procesie w charakterze świadków,
 • przygotowanie pytań, które przychodzą Państwu na myśl.

Czy adwokat zachowa tajemnicę, co do przekazanych informacji?

Proszę być pewnym tego, że adwokat zachowuje w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych np. udzielając Państwu porady prawnej, czy reprezentując Państwa w sprawie na etapie postępowania przygotowawczego lub postępowania sądowego (jurysdykcyjnego). Rozmowa z adwokatem objęta jest tajemnicą, która jest gwarancją praw – Państwa praw!

Jakie są koszty pomocy adwokata?

Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej, w każdej sprawie adwokat wyłącznie na życzenie Klienta może informować na temat stawek wynagrodzeń i metod ich obliczania – również co do udzielenia porady prawnej, czy też reprezentacji / obrony w procesie. Toteż, aby zaoszczędzić Państwa czas, proszę o nawiązanie kontaktu w dogodny sposób – mailowo bądź telefonicznie.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

13 sierpnia 2015

Kontakt

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5 + 2 =

Kancelaria Adwokacka Wrocław

ul czysta 7/3,  50-013

+48-71-75-75-567

Kancelaria Adwokacka Leśna

ul Lubańska 3,  59-820

+48-75-75-10-069 kancelaria@adwokatilnicki.pl