Treści zamieszczone na stronie internetowej kancelarii w domenach http://www.adwokatilnicki.pl i http://www.adwokatwroclaw.pro oraz informacje w niej zawarte służą celom informacyjnym o wykonywanej działalności zawodowej. Informacje znajdujące się na tejże Stronie nie stanowią porady prawnej. Jeżeli Chcesz takową uzyskać lub Poszukujesz odpowiedzi na nurtującą Cię kwestię prawną, polecam nawiązanie kontaktu w dogodny sposób – mailowo bądź telefonicznie.

Strona może wykorzystywać pliki cookies (tzw. „ciasteczka”); są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach (np. komputerach, tabletach, etc.) za pośrednictwem przeglądarek internetowych (jak np. ta z której Korzystasz). Pliki cookies pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika końcowego, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. W przypadku wykorzystywania cookies w domenach http://www.adwokatilnicki.pl i http://www.adwokatwroclaw.pro Użytkownik ma możliwość zablokowania w przeglądarce „ciasteczek” pochodzących ze Strony. Strona korzysta z technologii Google Analytics.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) trzeba zaznaczyć, że adwokat Michał Ilnicki prowadzący Kancelarię adwokacką z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czysta 7/3, NIP: 894-273-26-75 jest Administratorem przekazywanych przez Ciebie danych osobowych.

Administrator przetwarza Twoje dane wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej, objętej udzielonym zleceniem lub w związku z opracowywaniem spraw opóźnionych lub odwołanych lotów, bądź odmowy wejścia na pokład samolotu, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Twoje dane nie są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi, np. hostingowe, prawnikom – na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy i tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata zajmującego się Twoją sprawą lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

Nade wszystko zaś, zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić świadczenie pomocy prawnej.

Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Kontakt

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

13 + 5 =

Kancelaria Adwokacka Wrocław

ul czysta 7/3,  50-013

+48-71-75-75-567

Kancelaria Adwokacka Leśna

ul Lubańska 3,  59-820

+48-75-75-10-069 kancelaria@adwokatilnicki.pl