Kancelaria Adwokacka Wrocław

Dziedziczenie bez testamentu – ustawowe w III grupie

Strona główna » Blog » Dziedziczenie bez testamentu – ustawowe w III grupie

Dziedziczenie dziadków dopiero w III grupie spadkobierców

Jako, że omówione zostały już I i II grupa spadkobierców, teraz pora na grupę III i dziedziczenie dziadków lub zstępnych dziadków. W braku bowiem zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy – dziedziczą oni w częściach równych (art. 934 § 1 kc).

Dziedziczą dziadkowie lub zstępni dziadków

Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym (dzieciom dziadka, wnukom dziadka, dzieciom babci, wnukom babci, etc); jak na poniższej grafice:

  • w miejsce dziadka ojczystego dziedziczy jego syn (tj.stryj spadkodawcy),
  • w miejsce babci macierzystej dziedziczy jej córka (tj. ciotka spadkodawcy).

dziedziczenie bez testamentu ustawowe dziadkowie wujowie stryjowie ciotki stryjenkiTak jak wcześniej wspomniano (przy okazji dziedziczenia dzieci i małżonka z I grupy) i na przykładzie powyższej grafiki: Stryj (który jest dzieckiem „D¹”- lewa strona grafiki) może odrzucić spadek po „D¹”, a jednocześnie przyjąć spadek po „S”. Dzieje się tak dlatego, że Stryj posiada niezależne prawa do dziedziczenia:

  • dziedziczy jako dziecko po swoim ojcu (matce), a dodatkowo,
  • dziedziczy jako stryj po swoim bratanku (bratanicy, siostrze / siostrzenicy).

Dodać można, że jeśli któreś z dziadków:

  • nie dożyło otwarcia spadku,
  • nie chce dziedziczyć lub
  • nie może dziedziczyć,

jego udział przypada zstępnym tego dziadka, a więc wujom/stryjom i ciotkom/stryjenkom spadkodawcy albo ich zstępnym – w częściach równych. Gdy dziadek nie ma zstępnych, jego udział dzielony jest na pozostałych dziadków (przyrost) – w częściach równych. Jak z powyższej grafiki można wnioskować, konfiguracji możliwego dziedziczenia w III grupie może być sporo, np.:

  • dziedziczyć mogą tylko dziadkowie i babcie,
  • dziedziczy babcia „B1” wraz ze zstępnym dziadka „D1” oraz dziadek „D2” wraz ze zstępną babci „B2”,
  • dziedziczyć mogą tylko zstępni dziadków, etc.

Tak w zarysie przedstawia się dziedziczenie dziadków lub wujów/stryjów, ciotek/stryjenek – w tzw. III grupie spadkobierców ustawowych. Z zawodowego doświadczenia wiem, że znaczna część spraw spadkowych wymaga fachowej pomocy prawnej adwokata i nie muszą Państwo latami zmagać się z nimi sami. W razie pytań proszę o nawiązanie kontaktu w dogodny sposób – mailowo bądź telefonicznie.

Kontakt

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

11 + 4 =

Kancelaria Adwokacka Wrocław

ul czysta 7/3,  50-013

+48-71-75-75-567

Kancelaria Adwokacka Leśna

ul Lubańska 3,  59-820

+48-75-75-10-069 kancelaria@adwokatilnicki.pl