Kancelaria Adwokacka Wrocław- Leśna

Adwokatura Polska

Adwokat Michał Ilnicki – prawnik z Wrocławia

Każdy adwokat to doświadczony prawnik, ale nie każdy prawnik to adwokat.

Czym kierować się, aby dokonać dobrego wyboru adwokata? Adwokat prócz znajomości prawa i orzecznictwa powinien prowadzić obronę interesów swego klienta odważnie, honorowo i z pełnym zaangażowaniem. Obowiązkowo, przy zachowaniu tajemnicy adwokackiej, będącej fundamentem wykonywanego zawodu! Mecenas (grzecznościowo) również musi przewidywać skutki podejmowanych działań prawnych. Nadto winien wykazać się empatią i zrozumieniem dla celu jaki Klient chce osiągnąć, gdy jako pełnomocnik reprezentuje w sprawie cywilnej np. o stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku, o zachowek, o rozwód, czy działając jako obrońca w sprawie karnej, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, podczas negocjacji w mediacji czy na postępowaniu sądowym kończąc.

Adwokat Michał Ilnicki jest wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu i od 2011r. jest jej członkiem. Świadczy on pomoc prawną osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom osobiście we Wrocławiu, jak też w Leśnej i Lubaniu. Pomoc prawna udzielana jest też na odległość, gdy reprezentowani są pasażerowie w sporach z liniami lotniczymi, których postawa pozwala pasażerom z pomocą adwokata ubiegać się o odszkodowanie za lot opóźniony lub odwołany jak również za odmowę przyjęcia na pokład (tzw. overbooking).

Adwokat w centrum wrocławia

Kancelaria Adwokacka Wrocław

ul.  Czysta 7/3, 50-013

Tel.: +48 71 75-75-567

Tel. Kom.: +48 796 451 427

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zlokalizowana jest w ścisłym, historycznym centrum Starego Miasta, przy ul. Czystej 7/3 (wejście bezpośrednio z ul. Czystej – lokal na pierwszym piętrze). Przy Kancelarii zlokalizowanych jest wiele parkingów: począwszy od wielopoziomowego w DH Renoma, przez parking położony vis a vis Kancelarii – w „Galerii na Czystej”, po miejsca parkingowe zlokalizowane przy pl. Czystym przez co możecie Państwo pozostawić auto w odległości nie większej niż 20 – 50m od Kancelarii. Lokalizacja Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu pozwala Państwu w dogodny sposób dotrzeć do Kancelarii za pomocą komunikacji miejskiej. Najbliższy przystanek tramwajowy i autobusowy zlokalizowany jest ok. 100m od Kancelarii.

tel. kom. +48 796-451-427
tel. +48 71/ 75-75-567

Kancelaria Adwokacka Leśna

ul.  Lubańska 3, 59-820

Tel.: +48 75 75-10-069

Tel. Kom.: +48 796 451 427

Kancelaria adwokacka w Leśnej (12 km od Lubania, 13 km od Gryfowa, 29 od Zgorzelca), znajduje się tuż przy Rynku, tj. przy ul. Lubańskiej 3 (dawna apteka).

Zmotoryzowani mogą pozostawić pojazd na miejscach parkingowych na Rynku bądź na bezpłatnym parkingu przy ul. Ogrodowej.

Spotkania w Kancelarii, stosownie do Państwa oczekiwań odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub mailowo.

tel. kom.: +48 796-451-427
tel.: +48 75 75-10-069

adwokat – wrocław-leśna

Adwokat – lepiej znać i nie korzystać, niż nie znać – a potrzebować.

Reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, jak również przed organami ścigania, organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi na terenie całego Kraju.

Doradzamy także poza siedzibą Kancelarii Adwokackiej towarzysząc podczas spotkań i negocjacji (np. umów, czy w sprawach o rozwód i podział majątku), jak również pomoc prawna świadczona jest na odległość, gdy reprezentowani są pasażerowie w sporach z liniami lotniczymi (sprawy o odszkodowanie za lot opóźniony lub odwołany jak również za odmowę przyjęcia na pokład – tzw. overbooking).

Korzystając z uprawnień adwokackich, bronimy w sprawach karnych, podejmując czynności już na wezwanie przy zatrzymaniu lub tymczasowym aresztowaniu, broniąc również na etapie postępowania wykonawczego.

Częstokroć, już jedna elementarna porada prawna jest w stanie zmienić Państwa patrzenie na sprawę i w efekcie wpłynąć na poprawę sytuacji prawnej.

Porady prawne

Jeśli masz problem prawny lub faktyczny (życiowy) i nie wiesz co zrobić, rozwiązaniem może być już najbardziej podstawowa i elementarna forma pomocy adwokata tj. porada.
b

Pisma prawne

Musisz wiedzieć co pisać, a nie pisać tego, co wiesz. Prawidłowe sporządzenie dokumentów często bywa kluczowe.

Reprezentowanie przed sądami

Można samemu, ale… „wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko tobie”; przed sądem lepiej być przygotowanym i mieć przy sobie zaufanego adwokata.

kompleksowa pomoc prawna

Jeżeli Twoja sprawa tego wymaga, pracować nad nią będzie zespół adwokatów i radców prawnych, doradców podatkowych oraz innych specjalistów.

adwokat

Michał Ilnicki

Doświadczenie zawodowe zdobywałem już podczas prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej oraz w kancelariach prawnych we Wrocławiu (adwokackich i radcowskich) od 2004r. Jako absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z Palestrą związany jestem od 2011r., będąc członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Zawód adwokata wykonuję w Kancelarii zlokalizowanej przy ul. Czystej 7/3 we Wrocławiu oraz w filii Kancelarii w miejscowości Leśna w powiecie Lubańskim, przy ul. Lubańskiej 3.

W swojej działalności zawodowej i naukowej koncentruję się na prawie cywilnym (problematyka zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe i odszkodowania za szkody majątkowe, dobra osobiste i ich ochrona), postępowaniu cywilnym (kwestie dowodu z opinii biegłego sądowego) oraz prawie gospodarczym. Publikowałem w fachowych czasopismach takich jak. Palestra czy Edukacja Prawnicza. Jestem audytorem wewnętrznym systemu jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 19011:2002. Posługuję się językiem angielskim.

Zasady współpracy z kancelarią adwokacką

Mawia się że „czas to pieniądz”. To, doskonale nam wszystkim znane przysłowie, jest sednem odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania – „ile bierze adwokat, ile kosztuje adwokat”, tj. o ceny usług adwokackich. W związku z tym, że wynagrodzenie adwokackie owiane jest mgłą tajemnicy, pragnę wyjaśnić, że za przysłowiowe otwarcie drzwi do kancelarii adwokackiej, opłaty nie są pobierane. Co do zasady, wysokość wynagrodzenia „W” uzależniona jest od ilości czasu „C” poświęconego Państwu i sprawie oraz uzgodnionej stawki „S” za jedną godzinę pracy. Zatem iloczyn C x S = W. Zasada ta odnosi się zarówno do udzielanych porad prawnych lub prowadzonych spraw. Czynniki, mające wpływ na liczbę poświęconych godzin pracy, a co za tym idzie, mające wpływ na wysokość wynagrodzenia, to m.in.:

  • rodzaj sprawy (np. sprawa o podział majątku, o rozwód, o stwierdzenia nabycia spadku),
  • stopień złożoności i skomplikowania sprawy tak pod względem faktycznym jak i prawnym (sprawa np. o rozwód z orzekaniem o winie, o ustalenie nieważności testamentu, o ustalenie niegodności dziedziczenia),
  • czynności podejmowane przez stronę przeciwną (np. niestawienie się na terminie rozprawy),
  • oczekiwany terminy realizacji zleconej przez Państwa usługi ( np. na tzw. cito, czy bez pośpiechu).

Kwota honorarium ustalana jest indywidualnie z każdym z Państwa, według powyższych zasad oraz jednego z przedstawionych poniżej sposobów lub przy częściowym zastosowaniu kliku z prezentowanych form – w celu zapewnienia maksimum efektywności świadczonej pomocy prawnej przy minimalnym możliwym zaangażowaniu finansowym z Państwa strony.

Ustalona kwota honorarium powiększona zostanie o podatek od towarów i usług (VAT), według obowiązującej stawki, która obecnie wynosi 23%. Proszę mieć na uwadze, że zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej, adwokat wyłącznie na życzenie Klienta może informować na temat stawek wynagrodzeń i metod ich obliczania. Toteż, aby zaoszczędzić Państwa czas, proszę o nawiązanie kontaktu w dogodny sposób – mailowo bądź telefonicznie.

Wynagrodzenie Ryczałtowe

Stosowane jest w przypadkach świadczenia nieskomplikowanych usług, jak np. udzielenie porad prawnych, sporządzenie pisma, projektu umowy, prowadzenia niektórych spraw sądowych. Jednakże często wynagrodzenie ryczałtowe łączone jest z wynagrodzeniem zależnym od wygranej (tzw. success fee, pactum de quota litis). Można powiedzieć, że wówczas część ryzyka prowadzenia sprawy przejmuje adwokat, bowiem zgadza się prowadzić sprawę za niższą stawkę ryczałtową, uzależniając dodatkowe wynagrodzenie od wygranej.
Zaletą łączenia tej formy wynagrodzenia z pozostałymi metodami określania honorarium jest też jej efekt motywujący; sukces w Państwa sprawie przekłada się bowiem na pomyślność finansową adwokata.
W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, jest ono ustalane już na początku np. prowadzenia sprawy i obejmuje ustalony zakres czynności. Wysokość honorarium nie jest zależna od czasu wykonywania czynności. Ten sposób ustalenia kosztów pracy adwokata, pozwala uzyskać względną pewność, w jakiej wysokości należne będzie wynagrodzenie.

Wynagrodzenie godzinowe

Bazuje na podstawowym elemencie wynagrodzenia, jakim jest jednostka czasu. Elementarnymi wielkościami są 6 min (0,1h) oraz 60 min (1h).
Wynagrodzenie godzinowe stosowane jest najczęściej przy realizacji złożonych usług. Często tę formę wybierają przedsiębiorcy w zakresie świadczonej na ich rzecz, stałej obsługi prawnej.
W przypadku stałej obsługi prawnej firm, wynagrodzenie godzinowe często jest łączone z wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego firma ma zapewnioną określoną liczbę godzin obsługi prawnej, zaś po przekroczeniu tej liczby, dodatkowe godziny rozliczane są według z góry ustalonej stawki godzinowej.

Wynagrodzenie od wygranej

Spotykane jest wyłącznie obok wyżej przedstawionych metod ustalania wynagrodzenia. Jest zatem łączone z wynagrodzeniem:

  • ryczałtowym;
  • ryczałtowo – godzinowym;
  • godzinowym.

Zaletą łączenia tej formy wynagrodzenia z wyżej wymienionymi formami jest jej efekt motywujący; sukces w Państwa sprawie przekłada się bowiem na pomyślność finansową adwokata.
Obecnie, wynagrodzenie od wygranej nie może stanowić samodzielnej formy wynagrodzenia. Kodeks Etyki Adwokackiej zabrania adwokatowi zawarcia umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może zawrzeć umowę przewidującą dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy

Kontakt

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1 + 2 =

Kancelaria Adwokacka Wrocław

ul czysta 7/3,  50-013

+48-71-75-75-567

Kancelaria Adwokacka Leśna

ul Lubańska 3,  59-820

+48-75-75-10-069 kancelaria@adwokatilnicki.pl