Kancelaria Adwokacka Wrocław

Prawo pracy – godność pracownika pod ochroną prawa

Strona główna » Blog » Prawo pracy – godność pracownika pod ochroną prawa

Prawo pracy

Z uwagi na często pojawiające się pytania o prawo pracy, a związane z naruszeniem godności pracownika, warto przypomnieć jakże trafne wywody, zawarte w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt.:  III APa 52/12, co do tychże naruszeń:

  • „W tej materii godzi się przypomnieć, że zgodnie z art. 11[1] k.p. pracodawca powinien szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, a obowiązek ten podniesiony został przez ustawodawcę do rangi jednej z podstawowych zasad Prawa pracy.(…)W doktrynie prawa pracy i w orzecznictwie sądowym funkcjonuje pojęcie godności pracowniczej, utożsamianej jako poczucie własnej wartości, oparte na opinii dobrego fachowca i sumiennego pracownika oraz na uznaniu zdolności, umiejętności i wkładu pracy pracownika przez jego przełożonych (por. J.Jończyk: Sprawy ze stosunku pracy, Warszawa 1965, s. 135).” Naruszeniem tak rozumianej godności pracowniczej są zaś zachowania pracodawcy polegające między innymi na słownej lub czynnej zniewadze, dopuszczaniu się czynów nieobyczajnych wobec pracownika, krzywdzących ocenach jego kwalifikacji, udzielaniu nieprawdziwych opinii o pracowniku, bezzasadnym wymierzaniu mu kar dyscyplinarnych, ujawnianiu bez zgody pracownika informacji objętych ochroną danych osobowych.

W razie naruszenia przez pracodawcę dóbr osobistych (w tym godności) pracownika, ten ostatni może dochodzić swoich pretensji na podstawie art. 24 k.c. w związku z art. 300 k.p.

Kontakt

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

7 + 11 =

Kancelaria Adwokacka Wrocław

ul czysta 7/3,  50-013

+48-71-75-75-567

Kancelaria Adwokacka Leśna

ul Lubańska 3,  59-820

+48-75-75-10-069 kancelaria@adwokatilnicki.pl