Kancelaria Adwokacka Wrocław

Jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot

Strona główna » Blog » Jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot

Odszkodowania za opóźnione lub odwołane loty – tylko 1 proc. pasażerów o nie walczy

Na stronach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł traktujący o odszkodowaniach za opóźnione lub odwołane loty, pt. „Podróżni coraz częściej skarżą się na linie lotnicze, ale niewielu ubiega się o odszkodowania” zawierający również kilka ważnych informacji przekazanych przez naszą Kancelarię adwokacką adw. Michała Ilnickiego. Zachęcając do lektury, jednocześnie przypominamy parę kwestii, o których szerzej napisaliśmy w sekcji odszkodowania za lot.

Na podstawie informacji Komisji Ochrony Praw Pasażerów w ULC, choć w 2006r. ogółem było 815 spraw zainicjowanych skargami pasażerów, a w 2016r. już 5175,  to wciąż odsetek podróżujących, ubiegających się o odszkodowanie, pozostaje niewielki. Powodów takiej sytuacji jest zapewne wiele, jednak do najczęstszych należą:

 1. nieświadomość przysługujących pasażerom praw,
 2. brak chęci do poświęcenia czasu na dochodzenie roszczeń,
 3. zniechęcenie, po otrzymaniu od przewoźnika lotniczego odmowy uznania reklamacji.

W tym kontekście wypada nadmienić, że:

 1. pasażerowie opóźnionych lotów mogą powoływać się na prawo do odszkodowania przewidzianego w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004,  jeżeli przybędą do ich miejsca docelowego trzy godziny lub więcej po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu,
 2. również w przypadku odwołania lotu przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do odszkodowania, a to:
  • 250 Euro – dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
  • 400 Euro – dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów;
  • 400 Euro – dla wszystkich innych lotów (poza UE) o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
  • 600 Euro – dla wszystkich innych lotów (poza UE) dłuższych niż 3 500 kilometrów;
 3. jeżeli pasażer chce samodzielnie podjąć działania, zgodnie z art. 205b ust. 4 ustawy Prawo lotnicze, pierwszym krokiem powinno być złożenie reklamacji do linii lotniczej – w tym zakresie pasażer może wzorować się na formularzu skargi udostępnionym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego;
 4. do odpowiedź linii lotniczej na reklamację należy podejść krytycznie – pasażer może zweryfikować, czy podane przez przewoźnika lotniczego okoliczności opóźnienia zaliczają się do tzw. nadzwyczajnych okoliczności, których wystąpienie powoduje, że odszkodowanie nie przysługuje.

Przydatne materiały dla pasażerów:

 1. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r.,
 2. udostępniona przez ULC, lista okoliczności, które nie są uznawane za nadzwyczajne w rozumieniu w/w Rozporządzenia.

Kontakt

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

8 + 5 =

Kancelaria Adwokacka Wrocław

ul czysta 7/3,  50-013

+48-71-75-75-567

Kancelaria Adwokacka Leśna

ul Lubańska 3,  59-820

+48-75-75-10-069 kancelaria@adwokatilnicki.pl