Kancelaria Adwokacka Wrocław

Sprawy rodzinne

Strona główna » Sprawy » Sprawy rodzinne

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawach rodzinnych?

Wiemy jak duże i naturalne emocje wiążą się ze sprawami rodzinnymi oraz mamy głęboką świadomość tego, że orzeczenia w tego rodzaju sprawach wywierają doniosłe skutki na całe życie. Wiele osób, z uwagi na nagłe i niespodziewane postawienie ich w niecodziennej sytuacji nie ma ani przygotowania, ani siły i chęci, aby dodatkowo zajmować się złożonymi kwestiami prawnymi, pomimo że wielokrotnie chodzi o bardzo istotne Państwa interesy, gdy przykładowo pojawia się wobec Państwa żądanie:

 • separacji albo rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie bądź rozwodu z winy współmałżonka;
 • ustalenia rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa;
 • podział majątku wspólnego w trakcie postępowania o rozwód bądź po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód;
 • ograniczenia władzy rodzicielskiej, pozbawienia władzy rodzicielskiej bądź gdy przywrócenia władzy rodzicielskiej;
 • ograniczenie kontaktów z dzieckiem, orzeczenia całkowitego zakaz kontaktu z dzieckiem;
 • alimentów na dziecko małoletnie (tzw. niepełnoletnie) lub na dziecko pełnoletnie;
 • alimentowania żony, męża albo rodziców;• alimentów na zaspakajanie potrzeb rodziny (pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny);
 • zabezpieczenia powództwa w zakresie alimentów na czas trwania procesu;
 • uregulowania sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania na czas wspólnego zamieszkiwania;
 • eksmisji współmałżonka;
 • ustalenia lub zaprzeczenia macierzyństwa;
 • ustalenia albo zaprzeczenia ojcostwa;
 • przysposobienie (adopcja);
 • rozliczenia kwestii majątkowych po zakończeniu związku partnerskiego lub konkubinatu;

którymi na co dzień zajmuje się nasza Kancelaria adwokacka z Wrocławia. Z zawodowego doświadczenia wiemy, że w niektórych sprawach (szczególnie, gdy strony są zgodne i zagadnienia faktyczne i prawne nie są złożone) możliwym jest samemu stawać we własnej sprawie. Niemniej jednak, znaczna część spraw rodzinnych wymaga fachowej pomocy prawnej i nie muszą Państwo latami zmagać się z nimi sami. W sprawach rodzinnych warto mieć u swojego boku zaufanego adwokata, który przeprowadzi Państwa przez cały proces.

Jak przekazywać informacje adwokatowi w sprawach rodzinnych?

Spotkanie w Kancelarii adwokackiej we Wrocławiu albo w Leśnej (pow. Lubański) możecie Państwo umówić telefonicznie lub mailowo, zaś wszelkie ważne informacje można bądź należy przekazywać tylko w bezpośredniej rozmowie – najlepiej w siedzibie Kancelarii. Jeśli wymaga tego sytuacja, może to być wyjątkowo inne miejsce, np. areszt śledczy. W pilnych sprawach dotyczących prawa rodzinnego świadczymy pomoc prawną również poza standardowymi godzinami pracy Kancelarii. W tego rodzaju sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania w Kancelarii we Wrocławiu albo Leśnej (pow. Lubań Śląski).

Jak przygotować się do rozmowy z adwokatem w sprawie rodzinnej?

Aby rozmowa w sprawach rodzinnych w Kancelarii adwokackiej we Wrocławiu albo w Leśnej (pow. Lubań Śląski) przyniosła Państwu jak najwięcej korzyści, prosimy o:

 • przygotowanie dokumentów związanych ze sprawą rodzinną, np.:o pism doręczonych z sądu lub innych doręczonych Państwu pism w sprawie – np. pozwu, wniosku, opinii kuratora, stanowiska opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (OZSS),
 • posiadane odpisów aktów stanu cywilnego, orzeczeń, tj. np. wyrok sądu okręgowego orzekający separację albo rozwód i zasadzający alimenty, postanowienia o zabezpieczeniu alimentów, kontaktów, etc.,
 • sporządzenie listy osób, które mogą w sprawie wystąpić w charakterze świadków,
 • przygotowanie pytań, które przychodzą Państwu na myśl.

Czy adwokat zachowa tajemnicę, co do przekazanych informacji w sprawie rodzinnej?

Proszę być pewnym tego, że adwokat zachowuje w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych np. udzielając Państwu porady w sprawie rodzinnej, czy reprezentując Państwa w sprawie o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, o separację, o podział majątku wspólnego, etc. Rozmowa z adwokatem objęta jest tajemnicą, która jest gwarancją praw – Państwa praw!

Jakie są koszty pomocy adwokata?

Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej, w każdej sprawie adwokat wyłącznie na życzenie Klienta może informować na temat stawek wynagrodzeń i metod ich obliczania – również w sprawach rodzinnych. Toteż, aby zaoszczędzić Państwa czas, proszę o nawiązanie kontaktu w dogodny sposób – mailowo bądź telefonicznie.

Systematyka

Poniżej przedstawiamy systematykę Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na którą składają się 3 tytuły, a to: Małżeństwo (m. in. wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, ustanie małżeństwa, w tym przez rozwód, separacja) Pokrewieństwo i powinowactwo (m. in. władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, alimenty), Opieka i kuratela w oparciu o którą będziecie mogli Państwo następnie zapoznać z poruszanymi na blogu zagadnieniami prawnymi.
Systematyka Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Tytuł I: Małżeństwo (art. 1 – 616)

Dział I: Zawarcie małżeństwa (art. 1 – 22)
Dział II: Prawa i obowiązki małżonków (art. 23 – 30)
Dział III: Małżeńskie ustroje majątkowe (art. 31 – 54)

Rozdział I: Ustawowy ustrój majątkowy (art. 31 – 46)
Rozdział II: Umowne ustroje majątkowe (art. 47 – 515)

Oddział 1: Przepisy ogólne (art. 47 – 471)
Oddział 2: Wspólność majątkowa (art. 48 – 501)
Oddział 3: Rozdzielność majątkowa (art. 51 – 511)
Oddział 4: Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków (art. 512 – 515)[1]

Rozdział III: Przymusowy ustrój majątkowy (art. 52 – 54)

Dział IV: Ustanie małżeństwa (art. 55 – 61)
Dział V: Separacja (art. 611 – 616)

Tytuł II: Pokrewieństwo i powinowactwo (art. 617 – 1441)

Dział I: Przepisy ogólne (art. 617 – 618)
Dział II: Rodzice i dzieci (art. 619 – 113)

Rozdział I: Pochodzenie dziecka (art. 619 – 86)

Oddział I: Macierzyństwo (art. 619 – 6116)
Oddział II: Ojcostwo (art. 62 – 86)

Rozdział II: Stosunki między rodzicami a dziećmi (art. 87 – 1136)

Oddział 1: Przepisy ogólne (art. 87 – 91)
Oddział 2: Władza rodzicielska (art. 92 – 112)
Oddział 2a: Piecza zastępcza (art. 112 – 1128)
Oddział 3: Kontakty z dzieckiem (art. 113 – 1136)

Dział II: Przysposobienie (art. 114 – 127)
Dział III: Obowiązek alimentacyjny (art. 128 – 1441)

Tytuł III: Opieka i kuratela (art. 145 – 184)

Dział I: Opieka nad małoletnim (art. 145 – 174)

Rozdział I: Ustanowienie opieki (art. 145 – 153)
Rozdział II: Sprawowanie opieki (art. 154 – 164)
Rozdział III: Nadzór nad sprawowaniem opieki (art. 165 – 168)
Rozdział IV: Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki (art. 169 – 174)

Dział II: Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (art. 175 – 177)
Dział III: Kuratela (art. 178 – 184)

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 sierpnia 2015

Kontakt

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

14 + 11 =

Kancelaria Adwokacka Wrocław

ul czysta 7/3,  50-013

+48-71-75-75-567

Kancelaria Adwokacka Leśna

ul Lubańska 3,  59-820

+48-75-75-10-069 kancelaria@adwokatilnicki.pl